Bevrachtingscontract Pieter Janse Roos, Jan Nessingh

Bevrachtingscontract

Pieter Janse Roos
Jan Nessingh
1702-06-22
naam schip de Maria.

up