Bevrachtingscontract Tjeert Rinversz, Rocus Rees, Pieter Onkelboer

Bevrachtingscontract

Tjeert Rinversz
Rocus Rees
Pieter Onkelboer
1702-06-26
naam schip de Bonternies.

up