Transport Arnout van Zwiiter, Ysaac de Weer, Pieter van Vliet, Jacob van Hoek, Michiel van Alem

Transport

Arnout van Zwiiter
Ysaac de Weer
Pieter van Vliet
Jacob van Hoek
Michiel van Alem
Balt. Ruigemberg
Cornelis Blesen
Jacob Leeuw
Antonij Collombij
Pieter Mentinck
1702-07-21
naam pinasschip de Concordia.

up