Attestatie Heijn Kock, Hendrik Schede, Marten Sluijtboom, Jacob Creuger

Attestatie

Heijn Kock
Hendrik Schede
Marten Sluijtboom
Jacob Creuger
1702-07-03
naam schip de Konink Assuerus.

up