Machtiging Tiete Jolkens, Marritie Jans, Foppe Douwessen, Maarten Janssen, Annetie Jans

Machtiging

Tiete Jolkens
Marritie Jans
Foppe Douwessen
Maarten Janssen
Annetie Jans
Zander Cornelissen
Jan Sandertssen
Cornelis Sandertssen
1702-09-22
Terschelling
Verkoop huis op Terschelling.

up