Bevrachtingscontract Hielke Heeres, Mattheus Christoffers, Jacob Christoffers

Bevrachtingscontract

Hielke Heeres
Mattheus Christoffers
Jacob Christoffers
1702-06-22
naam schip Resenburg.

up