Bevrachtingscontract Lourens Heeres Schol, Jan van Rhijn

Bevrachtingscontract

Lourens Heeres Schol
Jan van Rhijn
1702-07-03
naam schip de Juffr. Anna Maria.

up