Bevrachtingscontract Daniel Verbroeck

Bevrachtingscontract

Daniel Verbroeck
1702-06-03
Bevrachters zijn de burgemeesters en penningmeesters der stad Amsterdam..Plus inventaris van het scheepsgerei.

up